Regulamin sesji fotograficznych

Poniższy regulamin powstał na bazie doświadczenia oraz najczęściej zadawanych pytań w celu ułatwienia kontaktu i nawiązania miłej współpracy między Tobą, czyli Klientem, a mną, czyli Fotografem.

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem, z którym Klient ma obowiązek zapoznać się przed wykonaniem sesji zdjęciowej. Udział w sesji zdjęciowej jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia Klienta przed jego przestrzeganiem.

2. Po uzgodnieniu terminu, Klient ma 3 dni robocze na wpłatę zaliczki w wysokości 30 CHF na wskazany numer konta w celu potwierdzenia rezerwacji terminu.
Brak zaksięgowanej wpłaty skutkuje zwolnieniem terminu sesji.

3. Płatność za sesję odbywa się najpóźniej w dniu sesji zdjęciowej gotówką lub przelewem.

4. Chętni na sesję muszą powierzyć Fotografowi swoje imię, nazwisko, adres emailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących sesji oraz jej realizacji. Przekazywane Fotografowi dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.

5. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba), zarówno dla jednej i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania Fotografa przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji. 

W przypadku złej pogody (burza, deszcz, silny wiatr) przełożymy sesję na dogodny dla Ciebie termin. Decyzja o zmianie terminu zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, ponieważ prognozy pogody ‘do przodu’ często są nietrafione.

6. Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadnięcie wpłaconej zaliczki.

7. Klient otrzymuje wyłącznie autorsko obrobione zdjęcia. Fotograf nie oddaje ani nie sprzedaje plików RAW.

8. Klient zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Fotografa, wszelkie zmiany w formie fotografii oraz ich poszczególnych elementów wymagają zgody Fotografa.

9. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej Klient oświadcza, że w pełni zgadza się i akceptuje założenia pracy Fotografa czyli sposób fotografowania, proces postprodukcji, poczucie estetyki oraz prezentowany w portfolio styl. Wszystkie reklamacje oparte o wyżej wymienione aspekty będą odrzucane dlatego proszę o dokładne zapoznanie się z moim portfolio.

10. Klient nie ma prawa do przekazywania fotografii podmiotom trzecim w celach zarobkowych bądź komercyjnych bez zgody Fotografa.

11. Fotograf udostępnia Klientowi zdjęcia wykonane podczas sesji, w postaci nieobrobionych zdjęć ze znakami wodnymi do wyboru, w prywatnej galerii online chronionej hasłem. Czas na przygotowanie ‘galerii do wyboru’ to 3 dni robocze.

12. Klient powinien wybrać zdjęcia do obróbki w ciągu 7 dni (1 tydzień) od udostępnienia ‘galerii do wyboru’. Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu na obróbkę materiału.

13. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił w pakiecie. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć ponad pakiet zgodnie z cennikiem.

14. Czas oczekiwania na obrobione zdjęcia cyfrowe oraz wydruki wynosi do 4 tygodni od momentu wybrania zdjęć przez Klienta. Gotowe zdjęcia są udostępnione Klientowi w prywatnej galerii online chronionej hasłem, z której można pobrać i udostępniać zdjęcia. Prywatna galeria chroniona hasłem jest dostępna przez 2 miesiące, po tym czasie jest bezpowrotnie usuwana.

Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu z powodów losowych, takich jak choroba, urlop czy intensywny sezon zdjęciowy. Jednocześnie zaznaczam, że dokładam wszelkich starań, aby zdjęcia przekazać najszybciej jak to możliwe.

15. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć, czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć Klientowi, nieobrobione zdjęcia są natychmiast usuwane z dysku. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u Fotografa przez okres 2 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.

Pamiętajcie proszę, że powyższe wytyczne dyktowane są chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez niedomówień. 

Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe fotografie. Możecie mieć pewność, że każda sesja jest dla mnie wyjątkowa i oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Do zobaczenia!